Dự án

lư đồng cho chùa ba vàng, tỉnh quảng ninh

Viện sử học Việt Nam (Hội khoa học lịch sử Việt Nam) phối hợp cùng dòng họ Nguyễn Quý đang gấp rút chuẩn bị chu đáo cho Lễ tưởng niệm 345 năm ngày …

lư đồng cho chùa ba vàng, tỉnh quảng ninh

lư đồng cho chùa ba vàng, tỉnh quảng ninh

Viện sử học Việt Nam (Hội khoa học lịch sử Việt Nam) phối hợp cùng dòng họ Nguyễn Quý đang gấp rút chuẩn bị chu đáo cho Lễ tưởng niệm 345 năm ngày …